A személyes adatok adatvédelmi politikája

Az adatbiztonság rendkívül fontos a SC. Somproduct SRL számára és ezért mi a lehető legátláthatóbbak és nyitottabbak akarunk lenni a személyes adatok feldolgozása tekintetében. Ezért elfogadtuk azt az irányelvet, amely meghatározza személyes adatainak feldolgozását és védelmét.

A személyes adatok kezelője

Az SC. SOMPRODUCT SRL az Ön által megadott személyes adatok kezelője, és az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően felelős személyes adataiért: 6. cikk (1) bekezdés b) pont) Az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz tartozó 2016/679 rendelet a természetes személyek védelméről a személyes adatok feldolgozása tekintetében és az ilyen adatok szabad mozgásáról, valamint a 95 /46 / EK irányelv (a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet) hatályon kívül helyezéséről.

Kinek van hozzáférése az Ön adataihoz?

Adatai továbbíthatók a Somproducton belül. Nem továbbítjuk vagy értékesítjük adatait harmadik félnek marketing célokra a Somproducton kívül. A harmadik feleknek továbbított adatokat kizárólag szolgáltatásaink nyújtásához használjuk fel. Az alábbiakban megtalálja a harmadik felek kategóriáit minden egyes konkrét folyamatban

Az adatkezelés jogalapja

Az Öntől származó személyes adatok minden egyes konkrét feldolgozása során tájékoztatjuk Önt, ha a személyes adatok megadását előírják a jogszabályok, vagy szükség van a szerződés megkötésére, ha kötelező a személyes adatok megadása, és melyek a lehetséges következmények ha visszautasítja.

Hol tároljuk az adatokat?

Az Öntől származó adatokat az Európai Gazdasági Térségben (EGT) tárolják, de az EGT -n kívüli országban is továbbíthatók és feldolgozhatók. A személyes adatok ilyen jellegű továbbítása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik, biztonságosan és folyamatosan figyelemmel kísérve.

Az EGT -n kívüli adattovábbítás esetén az SC. Somproduct SRL a szabványos szerződéses kikötéseket és a Privacy Shield-et fogja használni garanciaként azoknak az országoknak, amelyek nem rendelkeznek az Európai Bizottság megfelelő védelemmel kapcsolatos döntésével.

Az Ön jogai!

Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatokról. Felveheti a kapcsolatot a SomProduct -tal, aki e -mailben megadja a személyes adatokat.

A hordozhatósághoz való jog

Minden alkalommal, amikor a SomProduct az Ön megállapodása vagy egy megállapodás alapján automatikusan feldolgozza az Ön személyes adatait, Ön jogosult arra, hogy adatainak másolatát továbbítsa Önnek vagy egy másik címre. Ez csak az Ön által megadott személyes adatokat tartalmazza.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult kérni személyes adatainak javítását, ha azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatok kiegészítését is. Ha rendelkezik SomProduct fiókkal, frissítheti személyes adatait fiókjában.

Az adatok törléséhez való jog

Ön jogosult bármikor törölni a Somproduct által kezelt személyes adatokat, kivéve az alábbi helyzetekben:

 • megoldatlan kérése van az Ügyfélszolgálathoz
 • nyitott rendelése van, amelyet nem szállítottak ki, vagy csak részben szállítottak
 • kifizetetlen tartozása van a SomProduct felé
 • ha gyanú merül fel, vagy az elmúlt négy évben visszaélt a szolgáltatásainkkal
 • ha vásárolt, a számviteli törvénynek megfelelően megőrizzük személyes adatait a tranzakcióval kapcsolatban.

Joga van, hogy tiltakozzon a jogi érdeken alapuló feldolgozás ellen

Önnek joga van kifogást emelni személyes adatai feldolgozása ellen a SomProduct jogi érdeke alapján.

A SomProduct nem folytatja a személyes adatok feldolgozását, hacsak nem tudjuk bizonyítani, hogy a feldolgozás jogi oka az Ön érdekeivel és jogaival szemben érvényes, vagy jogi eljárásokon alapulnak.

A közvetlen marketing elleni tiltakozás joga

Önnek jogában áll kifogást emelni a közvetlen marketing ellen, beleértve a közvetlen marketing célú profilelemzést is. Ha szeretné, leiratkozhat a közvetlen marketingről a következő módokon:

 • kövesse a marketing e -mailekben található utasításokat
 • a SomProduct -fiókja beállításainak módosításával

A feldolgozás korlátozásának joga

Ön jogosult kérni, hogy a SomProduct korlátozza az Ön személyes adatainak feldolgozását az alábbi esetekben:

 • ha kifogása van a SomProduct jogi érdeke ellen, az a jogi érdek megerősítéséig korlátozza az ilyen adatok feldolgozását.
 • ha azt állítja, hogy személyes adatai helytelenek, a SomProduct -nak korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását mindaddig, amíg a személyes adatok helyességét nem ellenőrzik.
 • ha a feldolgozás jogellenes, tiltakozhat a személyes adatok törlése ellen, és kérheti személyes adatai felhasználásának korlátozását.
 • ha a Somproductnak már nincs szüksége az Ön személyes adataira, de jogait bíróság előtt kell megvédenie.

Panasz benyújtásához való jog a felügyeleti hatósághoz

Ha úgy gondolja, hogy a SomProduct helytelenül dolgozza fel személyes adatait, lépjen velünk kapcsolatba. Önnek joga van panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz (ANSPDCP).

ANSPDCP: SC SOMPRODUCT SRL 19860 -as számú, a személyes adatok feldolgozását felügyelő nemzeti hatóságnál van bejegyezve.

Személyes adatok kezelője

SC SOMPRODUCT SRL, székhelye Elektrolízis út, 60. sz. Nagybánya, Máramaros Megye, a kereskedelmi nyilvántartásba bejegyzett sz. J24 / 2088/2008, RO 24781693 költségvetési kód.

E-mail: info@somproduct.hu

Fel